Turniri na kojima je
Sara Ristić učetvovala

3. mesto Zrenjenin 2014.

2. mesto Agrimes ( Beograd ) do 12 godina.

1. mesto Top Ten ( Beograd ) do 12 godina.

3. mesto Pančevo do 12 godina.

3. mesto Top Ten ( Beograd ) do 14 godina.